γραμματεία

Στη γενική της έννοια γ. ενός έθνους είναι το σύνολο των γραπτών μνημείων, ακόμα και εκείνα που αναφέρονται στον ιδιωτικό βίο. Στη στενότερη έννοια, γ. είναι οι ανώτερες εκδηλώσεις της πνευματικής ζωής του έθνους, τόσο στις επιστήμες όσο και στη λογοτεχνία. Η λέξη είναι δημιούργημα των Εβδομήκοντα και πρωτοαναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη.Τον πληρέστερο ορισμό της γ. τον διατύπωσε ο φιλόλογος Σ.Κ. Σακελλαρόπουλος στον πρόλογο του βιβλίου του Στοιχεία ελληνικής γραμματολογίας (Αθήνα 1886): «Ονομάζομεν γραμματείαν, γενικότερον μεν το σύνολον των ελληνιστί γεγραμμένων γλωσσικών μνημείων, ειδικότερον δε το σύνολον των εντέχνων ελληνικών ποιημάτων και συγγραμμάτων, εκείνων δηλαδή, άτινα και διά το περιεχόμενον αυτών (την ύλην ή την ουσίαν) και διά την εξωτερικήν αυτών μορφή (το είδος) είναι άξια λόγου και τρόπον τινά χρησιμεύουν εις το να γνωρίσωσιν εις ημάς το καθολικόν πνεύμα του παραγαγόντος αυτά ελληνικού έθνους. Εν τη ειδικωτέρα ταύτη σημασία oνομάζουσι πολλοί την γραμματείαν και λογοτεχνίαν».
* * *
η (AM γραμματεία) [γραμματεύω]
το αξίωμα τού γραμματέα
νεοελλ.
1. το γραφείο τού γραμματέα
2. η υπηρεσία την οποία διευθύνει ο γραμματέας
3. ο χρόνος τής θητείας τού γραμματέα
4. (επί Όθωνος) υπουργείο
5. το σύνολο τών γραπτών μνημείων ενός λαού ή μιας περιόδου
αρχ.
μάθηση, παιδεία.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • γραμματεία — γραμματείᾱ , γραμματεία office of fem nom/voc/acc dual γραμματείᾱ , γραμματεία office of fem nom/voc sg (attic doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • γραμματεία — η 1. τοαξίωμα του γενικού γραμματέα. 2. το γραφείο του γενικού γραμματέα: Συμπλήρωσα το έντυπο και το κατάθεσα στη γραμματεία. 3. το σύνολο των γραπτών μνημείων ενός έθνους: Μεσαιωνική γραμματεία …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • γραμματεία — [грамматиа] ουσ. θ. секретариат, канцелярия, просвещение …   Λεξικό Ελληνικά-ρωσική νέα (Греческо-русский новый словарь)

  • γραμματεῖα — γραμματεῖον that on which one writes neut nom/voc/acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Ελλάδα - Γραμματεία και Λογοτεχνία — ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ H λέξη ιστορία συνδέεται ετυμολογικά με τη ρίζα Fιδ , η οποία σημαίνει «βλέπω», και υπό αυτή την έννοια ιστορία είναι η αφήγηση που προκύπτει από έρευνα βασισμένη στην προσωπική παρατήρηση. Τα κείμενα των αρχαίων… …   Dictionary of Greek

  • γραμματείας — γραμματείᾱς , γραμματεία office of fem acc pl γραμματείᾱς , γραμματεία office of fem gen sg (attic doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • γραμματείαν — γραμματείᾱν , γραμματεία office of fem acc sg (attic doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • γραμματεῖαι — γραμματεία office of fem nom/voc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Βυζαντινή αυτοκρατορία — I Β.α., ή αλλιώς Μεταγενέστερο Ρωμαϊκό ή Ανατολικό Ρωμαϊκό Κράτος, αποκαλείται συμβατικά το ανατολικό τμήμα της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Πρωτεύουσα του τμήματος αυτού, που μετά την κατάλυση του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους συνέχισε περίπου για έντεκα… …   Dictionary of Greek

  • Ελλάδα - Αθλητισμός — Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ Καταγωγή του αθλητισμού και των αγώνων Οι θεωρίες που έχουν διατυπωθεί για την καταγωγή του αθλητισμού και των αγώνων είναι πολλές. Πολλά από τα αθλήματα, όπως το τρέξιμο, το ακόντιο και η… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.